Piękne Miejsca Trasa Ogrodów w RPA Zwiedzimy wspaniałe tereny RPA

Wycieczka objazdowa do RPA

Najpiękniejsze tereny w RPA

Zatoka Wielorybów

Park Narodowy Garden Route

Szlak 62

Park Narodowy Addo Elephant

Mapa trasy wycieczki Trasą Ogrodów, z Kapsztadu do Port Elizabeth

Plan wycieczki

 1. Zwiedzanie Zatoki Wielorybów Wyjazd z Kapsztadu o 7.00. By przejechać z metropolii Kapsztadu, przez winnice do miasta Hermanus mamy cały dzień czasu. Atrakcją dnia będzie odwiedzenie w największej kolonii lęgowej pingwina afrykańskiego – rezerwat przyrody Stony Point. Atmosferę Zatoki Wielorybów stwarzają rozsiane wioski rybackie nad rzekami wpadającymi do malowniczych zatok. Miasteczko Rooiels uznano za początek Zatoki Wielorybów (Whale Coast) ciągnącej się około 150 km na wschód. Od końca czerwca do początku grudnia podziwiamy tu żarłacze białe, licznie odwiedzające Walker Bay okalającą miasto Hermanus.

  Lunch, obiadokolacja

  Zakwaterowanie: Windsor Hotel

  Opcjonalny obiad w restauracji

  Główne Atrakcje: kolonia pingwinów Stony Point, degustacja win i czekolady, spacer po mieście Stellenbosch.

 2. Szlak 62 — Oudtshoorn Pro­win­cjo­nalną drogę z Kapsz­tadu do Port Eli­za­beth nazwano dum­nie Trasą 62 (Route 62) na wzór ame­ry­kań­skiej Route 66. Prze­jeż­dżamy góry Hot­ten­tots-Hol­land, w kie­runku mia­sta Oudt­sho­orn na Karru Małym, sły­ną­cego z farm strusi. Po dro­dze przy­sta­nek na far­mie z przy­droż­nymi stra­ga­nami. Oudt­sho­orn zyskał miano „stru­siej sto­lica świata” w cza­sach kiedy pióra tych pta­ków były droż­sze od złota. Choć moda na stru­sie pióra dawno już minęła, to spo­kojne mia­sto opiera się dalej na hodowli strusi. Wiele farm ofe­ruje wycieczki, aby spo­tkać się z pta­kami twa­rzą w dziób. Pro­simy tylko patrzeć, ale nie doty­kać i uni­kać ofert jazdy na stru­siach — cho­ciaż ta popu­larna atrak­cja tury­styczna może wyda­wać się atrak­cyjna, uwa­żana jest za akt okru­cień­stwa wobec zwie­rząt. W godzi­nach popo­łu­dnio­wych zwie­dzimy Groty Cango. Te wapienne jaski­nie powstały w ska­łach plat­formy pre­kam­bryj­skiej. Główna komora jaskini jest jedną z naj­więk­szych atrak­cji tury­stycz­nych RPA. Network tuneli i komór jest dłu­go­ści około 4 km, szkoda, że tylko 1 km otwarty jest do zwie­dza­nia.

  Śniadanie, lunch i obiadokolacja

  Zakwaterowanie: kemping resortu Kleinplaas

  Atrakcje dnia: zwiedzanie Grot Cango, Ronnie’s Sex Shop (lokalny pub).

 3. Środek Trasy Ogrodów Ze Szlaku 62 przejeżdżamy na Szlak Ogrodów (Garden Route). Przekraczamy malownicze Góry Outeniqua w kierunku oceanicznej części Trasy Ogrodów (Garden Route). Zwiedzimy muzeum poświęcone wycince ogromnych drzew, z których początkowo słynął ten region. Nocleg w Plettenberg Bay.

  Śniadanie, lunch i obiadokolacja

  Zakwaterowanie: Dunes Hotel

  Atrakcje dnia: zwiedzanie muzeum i ogrodów w George

 4. Bloukrans, Park Narodowy Tsitsikamma Z rana mamy czas na odpoczynek na plaży w zatoce Plettenberg, potem wybieramy atrakcje dla siebie z wielu dodatkowych zajęć dostępnych tutaj. W zależności od naszego wyboru uczestniczymy w oferowanych tutaj sportach ekstremalnych. Niektórzy wolą jednak zwiedzanie lub odpoczynek. Trasa Ogrodów słynie pięknych plaż, leśnych spacerów i interesujących ptaków. To prawdziwy raj dla fotografów. Doskonała okazja, by zwiedzić ukryty klejnot Nature's Valley, jakim jest wioska turystyczna oferująca wędrówki lub odpoczynek na uroczych plażach. Najlepszym sposobem na zobaczenie tego obszaru jest woda, więc warto wypożyczyć kajak, aby podziwiać, laguny, góry i dziką przyrodę wzdłuż Stormsriver Gorge.

  Śniadanie, lunch, obiadokolacja

  Zakwaterowanie: Tsitsikamma Cottages

  Trasa: Wilderness do Tsitsikamma

  Dodatkowe zajęcia: skok na bungee z mostu Bloukrans, piesza wędrówka po górach, treetop canopy tours, Blackwater Tubing, Township Tour, oceaniczne safari, kajakarstwo morskie, Monkeyland, Birds of Eden

 5. Park Narodowy Tsitsikamma Park Narodowy Tsitsikamma to jeden z najczęściej odwiedzanych rezerwatów dzikiej przyrody w RPA. Ma on długość 80 km i kończy się rzeką Sztormową. PN Tsitsikamma razem z Parkiem Narodowym Wilderness stały się w dniu 6 Marca 2009 częścią Parku Narodowego Garden Route. Dzisiaj idziemy szlakiem Waterfall Trail będącego pierwszym etapem słynnego Otter Trail. Trasa nie zalicza się do łatwych, osoby mniej wytrzymałe zachęcamy do wyboru alternatywnej trasy, czyli przejścia promenadą do ujścia rzeki Storm. Rzeka Sztormowej przecina cały park narodowy i jest synonimem dzikich, rozbijających się fal i zapierających dech w piersiach widoków na ujście rzeki oraz niesamowitego wiszącego mostu, który służy jako punkt obserwacyjny nad wzburzonymi morzami i urwistymi klifami. Do ujścia rzeki dojdziemy drewnianym pomostem, schodzącym do ujścia drewnianymi schodami. W drodze powrotnej chętni rezerwują ekskursję Trasą Drwali (Woodcutters Journey) — gdzie doświadczymy unikalne wartości biomu Tsitsikamma i zapoznamy się z historią tego miejsca. Woodcutters Journey odbywamy specjalnym pojazdem. Czas trwania około 3 godziny.

  Śniadanie, lunch i obiadokolacja

  Zakwaterowanie: Tsitsikamma Village Inn

  Opcjonalnie: zwiedzanie Trasy Drwali, treetop canopy tours

 6. Park Narodowy Addo Elephant W drodze do Parku Narodowego Addo Elephant przystanek w mekce surfingu w Jeffrey's Bay, słynącej z wysokich fal. To jedyna okazja, by zwiedzić muzeum surfingu, złapać szybką falę lub podziwiać kojący spokój wzburzonych fal oceanu. W godzinach popołudniowych udajemy się na pierwsze safari w Park Narodowym Addo Elephant.

  Śniadanie, lunch i obiadokolacja

  Zakwaterowanie: Kudu Ridge Lodge

  Atrakcje dnia: mekka surfingu i safari ciężarówką w Parku Narodowym Addo Elephant

 7. Port Elizabeth Po porannym safari w Park Narodowy Addo Elephant odjazd do Port Elizabeth. Zakończenie wycieczki na lotnisku.

  Śniadanie